Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Ngày 22/3/2017, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đã làm việc với Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (KBNN TP.HCM) để tìm hiểu về thực tế theo dõi, quản lý các khoản chi qua Hệ thống Thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)
Trong hai ngày 22-23/3/2017, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015, và một số văn bản hướng dẫn Luật
Ngày 15/03/2017, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước TP.HCM tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 – khóa XII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.
Ngày 10/3/2017, tại Hội nghị Tổng kết công tác Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước thành phố năm 2016 do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cần Giờ, Văn phòng KBNN TP.HCM đã nhận Giấy khen, Cờ thi đua về thành tích xuất sắc và hoàn thành tốt công tác văn phòng trong khối 3
Ngày 14/3/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước, theo quy định Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc và tỉnh được lập theo kỳ kế toán năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên được lập theo số liệu tài chính năm 2018
Ngày 06/3/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 của Thông tư 195/2015/TT-BTC về thuế tiêu thụ đặc biệt (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 130/2016/TT-BTC)
Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2676/BTC-QLCS về hướng dẫn mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước năm 2017 và nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản công
 
 
  • Happy New Year 2015
Liên kết Web