Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, sáng ngày 14/11/2020, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Hải đã chủ trì Hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật năm 2020.
Ngày 03/11/2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 64 đầu cầu phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng, đạo đức công vụ.
Ngày 04/11/2020, tại Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Sài Gòn đã diễn ra Lễ khởi động Dự án thu Ngân sách nhà nước (NSNN) và thanh toán song phương điện tử giữa Kho bạc Nhà nước (KBNN) và SHB trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 29/9/2020, tại Hội trường VOH, Công đoàn viên chức TP. HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tuyên dương gương điển hình “Lao động giỏi lao động sáng tạo”, gương “Người tốt việc tốt”; trao giải Hội diễn văn nghệ với chủ đề “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” năm 2020.
Công Đoàn viên chức Thành phố có Thông báo số 70/TB-CĐVC ngày 12/10/2020 về việc triển khai bộ sản phẩm tuyên truyền nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.
Ngày 01/7/2020, KBNN đã ban hành Công văn số 3546/KBNN-KTNN về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.
Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1302/QĐ-BTC về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Theo đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng thuộc khối các Tổng cục.
 
 
  • Thi dua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp
  • Happy New Year 2015
Liên kết Web