Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Với sự đoàn kết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao của toàn thể CBCC thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (KBNN TP.HCM), sự phối hợp chặt chẽ với Sở, ngành trên địa bàn, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của KBNN và chính quyền địa phương, KBNN TPHCM đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 6 tháng đầu năm 2018.
Sáng ngày 18/7/2018, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2018.
Chiều ngày 09/07/2018, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2018.
Ngày 9/7/2018, Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo, công chức chủ chốt các đơn vị nghiệp vụ, 24 KBNN quận, huyện trực thuộc.
Ngày 24/5/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 52/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTC và Thông tư 108/2016/TT-BTC về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN)
Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 có hiệu lực thi hành
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 21/6/2017 Quốc hội đã ban hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14.
 
 
  • Happy New Year 2015
Liên kết Web