Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Từ ngày 20/9/2022 đến ngày 27/9/2022, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan KBNN TPHCM đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1 tổ chức khóa Huấn luyện quân sự và kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng tự vệ cơ quan KBNN Thành phố Hồ Chí Minh.
Thực hiện kế hoạch 4907/KH-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về phối hợp tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2022, trong ba ngày 09, 10 và 11 tháng 9 năm 2022 (nhằm ngày 14, 15, 16 âm lịch), Kho bạc Nhà nước Cần Giờ đã phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động tại Lễ hội Nghinh Ông.
Chiều ngày 09/9/2022, Phòng Kiểm soát chi vốn Địa phương, Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm tra kiến thức đợt 1 đối với công chức mới trúng tuyển nhận việc của Phòng theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, nhằm đánh giá hiệu quả công tác hướng dẫn và mức độ tiếp thu kiến thức của công chức.
Thực hiện “Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022” của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 26/04/2022, từ ngày 18/08/2022 đến ngày 26/08/2022, Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (KBNN TPHCM) đã chủ động mời đại diện các Chủ đầu tư mở tài khoản tại KBNN TPHCM dự họp nhằm tìm giải pháp giảm số dư tạm ứng các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn Ngân sách trung ương.
Ngày 17/8/2022, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Thông báo số 4066/TB-KBNN về việc triển khai đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Kho bạc Nhà nước, nội dung như sau:
Ngày 28/7/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2022/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/ĐUK ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố và Kế hoạch số 504-KH/ĐUKB ngày 04/5/2022 của Đảng ủy KBNN Thành phố về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022;
 
 
  • Thi dua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp
  • Happy New Year 2015
Liên kết Web